Facebook

2. výzva na predkladanie projektov programu Interreg Stredná Európa 2014-2020


03.05.2016 - Riadiaci orgán programu Interreg Stredná Európa 2014-2020 vyhlásil dňa 26.4.2016 DRUHÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOV. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke http://www.interreg-central.eu/