Facebook

O nás

Regionálna rozvojová agentúra Púchov


Regionálna rozvojová agentúra Púchov bola založená v roku 2007. Hlavným dôvodom založenia je podpora investícií do regiónu a podporovanie efektívnej spolupráce v ekonomickom, kultúrnom a sociálnom rozvoji medzi samosprávou, štátnou správou, podnikateľmi a tretím sektorom. 

Cieľom Regionálnej rozvojovej agentúry Púchov je taktiež komplexný rozvoj regiónu Považia v súlade s operačnými programami, realizáciou rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre dlhodobé investovanie do regiónu z vnútorných a vonkajších zdrojov. 

Založením RRA Púchov v Trenčianskom kraji sa vytvoril priestor pre dosahovanie vyššieho štandardu života a udržateľnosti rozvoja regiónu prostredníctvom iniciovania a riadenia strategických inovatívnych projektov.