Facebook

Najnovšie články

Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach – verzia 3.1

05.06.2017 Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach – verzia 3.1

PRÍLEŽITOSŤ PRE MLADÝCH STRÁVIŤ ROK V GRUZÍNSKOM SKAUTSKOM CENTRE

01.06.2017 PRÍLEŽITOSŤ PRE MLADÝCH STRÁVIŤ ROK V GRUZÍNSKOM SKAUTSKOM CENTRE

MINISTER L. SÓLYMOS PREDSTAVIL APLIKAČNÚ NOVELU ODPADOVÉHO ZÁKONA V BOJI ZA ČISTEJŠIE SLOVENSKO

12.05.2017 MINISTER L. SÓLYMOS PREDSTAVIL APLIKAČNÚ NOVELU ODPADOVÉHO ZÁKONA V BOJI ZA ČISTEJŠIE SLOVENSKO

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=mesta-a-obce-sa-budu-moct-uchadzat-o-dotacie-na-obnovu-hasicskych-stanic

11.05.2017 http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=mesta-a-obce-sa-budu-moct-uchadzat-o-dotacie-na-obnovu-hasicskych-stanic

Ožíva idea špeciálneho operačného programu EÚ zameraného na karpatský región

08.05.2017 Ožíva idea špeciálneho operačného programu EÚ zameraného na karpatský región

Stovky projektov z fondov EÚ skvalitnia život v regiónoch na Slovensku

05.05.2017 Stovky projektov z fondov EÚ skvalitnia život v regiónoch na Slovensku

Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017

04.05.2017 Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017

Na čo nezabudnúť pri častejších kolách Zelenej domácnostiam

27.04.2017 Na čo nezabudnúť pri častejších kolách Zelenej domácnostiam

Analýza nezamestnanosti na Slovensku

11.04.2017 Analýza nezamestnanosti na Slovensku

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

21.03.2017 Vyhlásenie súťaže Dedina roka