Facebook

Najnovšie články

RRAPU podporuje rozvoj regiónu Baťovho kanálu

21.10.2019

Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach – verzia 3.1

05.06.2017 Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach – verzia 3.1

PRÍLEŽITOSŤ PRE MLADÝCH STRÁVIŤ ROK V GRUZÍNSKOM SKAUTSKOM CENTRE

01.06.2017 PRÍLEŽITOSŤ PRE MLADÝCH STRÁVIŤ ROK V GRUZÍNSKOM SKAUTSKOM CENTRE

MINISTER L. SÓLYMOS PREDSTAVIL APLIKAČNÚ NOVELU ODPADOVÉHO ZÁKONA V BOJI ZA ČISTEJŠIE SLOVENSKO

12.05.2017 MINISTER L. SÓLYMOS PREDSTAVIL APLIKAČNÚ NOVELU ODPADOVÉHO ZÁKONA V BOJI ZA ČISTEJŠIE SLOVENSKO

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=mesta-a-obce-sa-budu-moct-uchadzat-o-dotacie-na-obnovu-hasicskych-stanic

11.05.2017 http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=mesta-a-obce-sa-budu-moct-uchadzat-o-dotacie-na-obnovu-hasicskych-stanic

Ožíva idea špeciálneho operačného programu EÚ zameraného na karpatský región

08.05.2017 Ožíva idea špeciálneho operačného programu EÚ zameraného na karpatský región

Stovky projektov z fondov EÚ skvalitnia život v regiónoch na Slovensku

05.05.2017 Stovky projektov z fondov EÚ skvalitnia život v regiónoch na Slovensku

Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017

04.05.2017 Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2017

Na čo nezabudnúť pri častejších kolách Zelenej domácnostiam

27.04.2017 Na čo nezabudnúť pri častejších kolách Zelenej domácnostiam

Analýza nezamestnanosti na Slovensku

11.04.2017 Analýza nezamestnanosti na Slovensku