Facebook

Aktuálne výzvy

Nadácia Tatra banky: Grantový program VIAC UMENIA prijíma žiadosti do 29.9.2017

05.06.2017 Nadácia Tatra banky: Grantový program VIAC UMENIA prijíma žiadosti do 29.9.2017

Budúcnosť aj s autizmom

30.05.2017 Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre oblasť zdravého životného štýlu: „Zdravie na tanieri 2017“

26.05.2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre oblasť zdravého životného štýlu: „Zdravie na tanieri 2017“

Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť“

10.05.2017 Grantový program „Vzdelanie = budúcnosť“

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017

03.05.2017 Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017

Výzva č. V PPZ 2017 zameraná na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

26.04.2017 Výzva č. V PPZ 2017 zameraná na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

Operačný program Efektívna verejná správa pomôže zvýšiť kvalitu analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR

25.04.2017 Operačný program Efektívna verejná správa pomôže zvýšiť kvalitu analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU A INTEGRÁCIU

24.04.2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU A INTEGRÁCIU

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2017

21.04.2017 Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2017

Nadácia poštovej banky vyhlásila program Nápad pre folklór.

20.04.2017 Nadácia poštovej banky vyhlásila program Nápad pre folklór.