Facebook

Aktuálne informácie v rámci Poľsko-Slovenskej cezhraničnej spolupráce.

Cezhraničný kuriér (júl 2016):

 

Na stránke Poľsko-Slovenskej cezhraničnej spolupráce bol zverejnený najnovší obežník Programu „Cezhraničný kuriér“.

 

Z obsahu:

- výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku,

- školenia pre potenciálnych žiadateľov,

- iné podujatia,

- personálne zmeny v STS.

 

Obežník si môžete stiahnuť zo stránky (formát PDF, 629 KB):

- http://bit.ly/29ZIYQM

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://sk.plsk.eu/-/cezhranicny-kurier-jul-2016

 

Individuálne konzultácie:

 

V súvislosti s tým, že STS vykonáva hodnotenie predložených projektových žiadostí, nebude spoločný technický sekretariát v období od polovice júla do konca augusta poskytovať individuálne konzultácie. Konzultácie pripravovaných projektov budú vo svojich sídlach poskytovať regionálne kontaktné body (RKB). Kontaktné údaje regionálnych kontaktných bodov sú uvedené v časti Hľadaj kontaktný bod(http://bit.ly/29J2U9w).

 

Dňom konzultácií v Podkarpatskom vojvodstve (Rešov) bude streda, v čase od 9:00 do 14:00 hod. Je potrebné prihlásiť sa na e-mailovej adrese: rpk.plsk@podkarpackie.pl.

 

Oddelenie územnej spolupráce (Oddział Współpracy Terytorialnej), miestnosť č. 353, III. posch.).

 

Dňom konzultácií v Sliezskom vojvodstve (Bielsko-Biała alebo Katovice) bude streda, v čase od 10:00 do 15:00 hod. Prihlášky a otázky je potrebné zasielať na obidve e-mailové adresy: bganczarczyk@slaskie.pl;etrzebuniak@slaskie.pl.

 

RKB v Bielsku-Białej: Bożena Mendrek-Gańczarczyk, Medzisekčný úlohový tím v Bielsku-Białej (Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy), III. posch., miestnosť č. 330.

 

RKB v Katoviciach: Ewelina Trzebuniak, Oddelenie regionálneho rozvoja (Wydział Rozwoju Regionalnego), ul. Plebiscytowa 36, V. posch., miestnosť č. 5.09.

 

Dňom konzultácií v Malopoľskom vojvodstve (Krakov) bude štvrtok, v čase od 10:00 do 15:00 hod. (okrem 28. júla). Je potrebné prihlásiť sa na tejto e-mailovej adrese: grzegorz.first@umwm.pl;katarzyna.opoczka@umwm.pl.

 

Odbor regionálnej politiky (Departament Polityki Regionalnej), Budova B – vchod z ul. Dworcowej, miestnosť č. 313.

 

Konzultácie v Žilinskom kraji budú prebiehať od 26.07.2016, v čase od 9:00 do 11:00 hod., každú polhodinu, v týchto dňoch: 26.07.2016; 02.08.2016; 09.08.2016; 16.08.2016; 23.08.2016; 30.08.2016. Na konzultácie sa treba prihlásiť prostredníctvom formulára, ktorý bude od 25.07.2016 dostupný na stránkewww.regionzilina.sk alebo zasielať prihlášky na e-mailovú adresu: infoplsk@zilinskazupa.sk.

 

Konzultácie v Prešovskom kraji budú prebiehať v utorky a štvrtky v čase od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. Na konzultácie sa treba prihlásiť na obidvoch e-mailových adresách:jana.kicurova@vucpo.sk; lenka.karnizova@vucpo.sk.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://sk.plsk.eu/-/individualne-konzultacie