Facebook

Ďaľšie tri výzvy zamerané na zvýšenie kvality života v regiónoch z IRO

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spúšťa tri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na zlepšeniu kvality života a udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. Ide o výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

 

budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební
zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy).

Ďaľšie informácie po zajtrajšej tlačovej besede.