Facebook

Digitalizácia na iTAPE

Na tému digitalizácia sa včera dopoludnia na konferencii Jarná ITAPA vyjadril podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Vicepremiér vo svojom prejave zhodnotil aktuálnu situáciu informatizácie verejnej správy slovami: „Ukazuje sa, že niektoré komponenty eGovernmentu si budú vyžadovať výrazné vylepšenia, najmä čo sa týka užívateľskej prívetivosti a prehľadnosti. Urobilo sa kus práce, ale v pozadí – občan to teda nevidí a má právom pocit, že na neho štát zabudol.“ Ako ďalej podotkol, mnohí občania ani netušia, čo by vlastne informatizáciou verejnej správy mohli získať. Prax je dnes taká, že polícia odporučí vybaviť si občiansky preukaz s čipom, ale už nepovie, že je k nemu potrebný aj bezpečnostný osobný kód a čítačka. Bez tohto je totiž OP s čipom na nič. „Nemôžeme sa potom diviť, že elektronický občiansky preukaz si u nás aktivovalo ešte len približne 84 000 ľudí, čo je necelých 6 % z počtu občanov, ktorí tento doklad majú, a to aj napriek tomu, že vydaných bolo už milión a štyristo tisíc občianskych preukazov s čipom,“ vysvetľuje vicepremiér.

Dodal tiež, že bude nevyhnutné zmeniť nastavenia procesov, vykonať legitímny audit toho, čo už bolo spravené a zvýšiť efektívnosť verejných zdrojov tak, aby sa presne vedelo, akú pridanú hodnotu má realizovaný projekt pre občana (Value for Money). Väčší dôraz sa bude klásť aj na transparentnosť a intenzívnejšiu komunikáciu s odbornou verejnosťou, neziskovým sektorom a rôznymi iniciatívami v jednotlivých fázach riadenia informatizácie.

Na konferencii sa Peter Pellegrini vyjadril aj k situácii, ktorá nastala na Sekcii riadenia informatizácie novovzniknutého úradu. „Realizovať a dosiahnuť stanovené ciele je možné iba s ľuďmi, ktorí sú odborníci a ktorí sa s inovovanou víziou riadenia informatizácie stotožnia. Verím, že sa nám podarí doplniť voľné pozície kvalitnými ľuďmi, ktorých spôsob práce, skúsenosti a spôsob myslenia posunú informatizáciu o kvalitatívnu úroveň vyššie a prinesú zmeny, ktoré urgentne potrebujeme.“ Podľa neho je nevyhnutné, aby ľudia na pozíciách, ktoré určujú strategické smerovanie informatizácie a eGovernmentu, ako aj  jeho architektúru, boli rovnocennými partnermi v argumentácii s IT dodávateľom. „Aby sa v budúcnosti nestávalo, že firmy zneužijú slabé znalosti štátu o informačných technológiách,“ uzatvára Pellegrini.