Facebook

Do Veľkého upratovania Slovenska sa prihlásilo takmer 500 samospráv.

Medzi žiadateľmi sú všetky krajské mestá, vrátane Bratislavy a jej mestských častí, viaceré okresné mestá, ale aj malé obce z celého Slovenska. Do polovice augusta bude Environmentálny Fond vyzývať na prípadné doplnenie žiadostí o potrebné náležitosti. Začiatkom septembra predpokladá ministerstvo vydanie prvých rozhodnutí o tom, ktorá samospráva príspevok získa a v akej výške.

 

V prípade nesprávne vyplnených alebo nekompletných žiadostí Envirofond písomne vyzve na doplnenie. Predpokladaný termín rozposielania výziev na doplnenie je 3.8.2015 a predpokladaný termín na doručenie doplnených žiadostí bude 14.8.2015.

 

Cieľom envirorezortu je pomôcť samospráve pri odstraňovaní čiernych skládok, ktoré dlhodobo škodia životnému prostrediu. Maximálna výška podpory pre žiadateľa je 100 tisíc eur na jedno miesto a štát financuje 95 % nákladov, zvyšok zaplatí obec. Financovať sa bude zber, odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku, prípadne jeho zlikvidovanie v spaľovni. Pokiaľ to bude možné a účelné, podporené bude aj vytriedenie využiteľného odpadu a úprava miesta do pôvodného stavu. V jednej žiadosti bolo možné riešiť sanáciu viacerých miest. Pri žiadostiach bude Environmentálny fond posudzovať prioritu jeho odstránenia odpadu pre lokalitu, riziká odpadu pre životné prostredie a lokalitu, spôsob odstránenia a sociálno-ekonomické kritériá regiónu (napríklad nezamestnanosť).

 

K najčastejším problémom v oblasti životného prostredia, ktorý ľudí trápi, patria takzvané čierne skládky. Ide o odpad, ktorý nelegálne vyhadzujú nezodpovední a neslušní ľudia. Na Slovensku je dnes zhruba 2500 evidovaných nelegálnych skládok a neoficiálnych môže byť až okolo 7000. Aj preto envirorezort prišiel s myšlienkou veľkého programu na podporu ich odstraňovania, ktorý predstavil v apríli.

 

Ministerstvo životného prostredia problém čiernych skládok rieši aj v novom zákone o odpadoch, kde sa od januára 2016 zvyšujú právomoci polície a pokuty. Pre fyzické osoby je to takmer desaťnásobne až do výšky 1500 eur a pre právnické osoby sa výška pokuty v najkrajnejšom prípade vyšplhá až na 350 tisíc eur.

 

Informácia bola zverejnená na stránkach:

http://- http://goo.gl/Ea5Wat

- http://goo.gl/pF0Rxt