Facebook

„Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“

Oznámenie PPA

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí a poskytnutie dotácie na podporné opatrenia:  „Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“ podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Výzva - Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat (pdf, 158.17 Kb, 19x)
Príloha č. 1 - Žiadosť na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat (pdf, 120.08 Kb, 16x)
Príloha č. 2 - Usmernenie k vyplňovaniu žiadosti - kontrola úžitkovosti (pdf, 334.83 Kb, 6x)
Príloha č. 3 - Sadzby na testovanie 1 ks zvieraťa - KÚ (pdf, 324.31 Kb, 12x)
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie žiadateľa - poskytovateľa služby (pdf, 97.05 Kb, 5x)