Facebook

ENEF 2016: S energiou rozumne a efektívne

12. medzinárodná konferencia „ENEF 2016“

S energiou rozumne a efektívne

Termín konania: 26. – 28. októbra 2016

Miesto konania: Hotel LUX, Banská Bystrica

Asociácia energetických manažérov, spoločnosť MEEN, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenský výbor Svetovej energetickej rady, Energetické centrum Bratislava, Združenie priemyselných odberateľov elektriny a Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia a spoločnosti MEEN a  THERMO|SOLAR Žiar Hronom organizujú odbornú konferenciu zameranú na nasledujúce témy:

Energetická efektívnosť ako alternatívny zdroj energie
Súčasnosť a budúcnosť elektromobility
Inteligentné meracie a riadiace systémy
Energetika a životné prostredie
Zelené budovy ako základ udržateľnej spoločnosti
Možnosti a technológie pre uskladnenie energie
Slnečná energia a jej súčasné možnosti využitia
Alternatívne zdroje energie ako udržateľná voľba

 Pre koho je podujatie určené:

výrobcovia, dodávatelia a spotrebitelia energie
energetickí manažéri a podnikatelia v oblasti energie
spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
zástupcovia štátnej správy a samosprávy
vlastníci a správcovia priemyselných, obchodných a bytových objektov
mimovládne organizácie
vzdelávacie a výskumné organizácie

Podrobnejšie informácie:

www.enef.eu/2016