Facebook

Fond na podporu umenia sa predstaví v regiónoch


 Novovzniknutá verejnoprávna inštitúcia Fond na podporu umenia predstaví v najbližších dňoch svoju štruktúru podpornej činnosti na rok 2016. S cieľom priblížiť nový grantový systém širokej verejnosti vycestujú predstavitelia fondu aj do slovenských regiónov. Potenciálni žiadatelia tak budú môcť získať komplexné informácie o novom spôsobe podávania žiadostí o finančnú podporu v oblasti kultúry a umenia.
Prezentácie pre verejnosť s názvom Predstavenie činnosti Fondu na podporu umenia sa uskutočnia v nasledovných mestách:

Termín

Mesto

Miesto konania

Čas podujatia

12. 11. 2015

NITRA

Synagóga

16.00

18. 11. 2015

BRATISLAVA

KC Dunaj

17.00

19. 11. 2015

ŽILINA

Mestské divadlo

16.00

24. 11. 2015 

BANSKÁ BYSTRICA

Divadlo Štúdio tanca

18.00

25. 11. 2015 

PREŠOV

Divadlo Alexandra Duchnoviča

15.00

25. 11. 2015 

KOŠICE

Kasárne/Kulturpark

19.00

 

Fond na podporu umenia nahrádza podstatnú časť dotačného programu ministerstva kultúry. Na základe vládou schváleného návrhu rozpočtu na rok 2016 získa fond na svoju činnosť 15 miliónov eur. Prvú výzvu zverejní 30. novembra 2015.

Na ministerstve kultúry naďalej zostávajú dotačné programy Obnovme si svoj dom, Kultúrne poukazy a Kultúra znevýhodnených skupín.