Facebook

Granty nadácie J&T


Grant na kúpu osobných motorových vozidiel

 V rámci grantu na osobné motorové vozidlá pre ľudí chorých a s handicapom prijímame žiadosti na jeho kúpu len do 15.2.2015.

Grant pre právnické osoby v oblasti pomoci ľuďom chorým a s handicapom

V období od 1.2. do 28.2. bude v oblasti pomoci ľuďom chorým a s handicapom vyhlásený grant pre právnické osoby.