Facebook

Iuventa zverejnila výzvy na granty na rok 2016


 Zverejnili sme výzvy na žiadosti o dotáciu pre rok 2016 v rámci Programov pre mládež - podprogramy SLUŽBY mladým, HLAS mladých a PRIORITY mládežníckej politiky. Uzávierka prijímania žiadostí je 18. decembra 2015.

Ďalšie informácie nájdete TU.