Facebook

Komisia investuje 6,7 miliardy eur do dopravnej infraštruktúry na podporu zamestnanosti a rastu