Facebook

Komplexná pripomínacia informačná a reklamná kampaň.

V novembri sa začala reklamná kampaň, ktorej cieľom bolo približovať, ozrejmovať a vysvetľovať pomoc, ktorú nám ponúka EÚ v rámci Národného strategického referenčného rámca a jeho operačných programov prostredníctvom implementácie projektov podporených z fondov EÚ za celé programové obdobie 2007-2013.

Eurofondy_SPOT 1_final_pv4.mp4