Facebook

Konferencia Rok energetických auditov


Povinnosť mať energetický audit zaviedol pre všetky veľké podniky zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý nadobudol účinnosť v decembri 2014. Legislatíva tak reagovala na požiadavky vyplývajúce zo Smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Nová právna úprava zmenila dovtedajší systém, v rámci ktorého boli podľa zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti  na Slovensku ustanovené povinné energetické audity pre priemysel a pôdohospodárstvo. Povinnosť sa vzťahovala na podniky, ktoré mali ročnú spotrebu energie vyššiu ako 2 500 MWh. Energetické audity mali mať hotové do konca roka 2013. 

Podľa nového zákona si majú dať všetky veľké podniky audit vypracovať do 6. 12. 2015. Aktuálne je energetický audit povinný pre  veľké podniky bez ohľadu na to, aká veľká je ich energetická spotreba. Povinnosť sa týka výrobných spoločností, spoločností poskytujúcich služby v administratívnych či obchodných priestoroch ako sú banky, poisťovne, obchodné reťazce, ale aj mnohých spoločností s účasťou verejného sektora.

Na konferencii "Rok energetických auditov" sa samozrejme dozviete nielen to, pre koho je audit povinný, t.j. ktoré podniky spĺňajú definíciu veľkého podniku, ale aj aký je zákonom vyžadovaný postup pri energetickom audite a čo od neho očakávať v praxi. Pripravené sú informácie o tom, ako prebieha energetický audit, čo môžete urobiť, aby boli výsledky pre podnik čo najužitočnejšie, prezentované budú aj príklady, aké možnosti úspor audítori najčastejšie nachádzajú.

Konferencia sa bude konať v prvý deň  veľtrhu Racioenergia v stredu 25. marca 2015 od 10.00 h do 14.30 h v Programovom centre v hale A0 v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Pre prvých 100 záujemcov o účasť na konferencii, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom online formulára, sú pripravené voľné vstupenky na veľtrh v deň konania podujatia. Vstupenku si možno po dohovore vyzdvihnúť vopred v sídle SIEA v Bratislave, Bajkaská 27, prípadne v deň konania podujatia pred hlavným vchodom (pre peších) do areálu výstaviska Incheba od 9.15 h do 9.45 h. Záujemcom, ktorí vstupenku získali, zašleme potvrdzujúci e-mail. Prezentácie z konferencie budú následne zverejnené na stránke SIEA. Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224, prípadne 02/58 248 207 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk