Facebook

Konferencia Verejné budovy pod lupou

Konferencia, ktorá sa uskutoční vo Wellness Hoteli Patince, je určená predovšetkým pre najmä prevádzkovateľom verejných budov v štátnej správe a miestnej samospráve, ale aj odborne spôsobilým osobám v oblasti certifikácie budov, energetickým audítorom, pracovníkom stavebných úradov a poskytovateľom energetických služieb.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)  v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program konferencie

17. február 2015

09.00 Prezencia účastníkov a občerstvenie
10.00 Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.10

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

10.40 Zákon o energetickej efektívnosti pre prax
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.30 Kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov vo verejných budovách
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
12.00 Obed
13.30

Energetická hospdárnosť budov - požiadavky a realita
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

14.00 Posudzovanie udržateľnosti budov v podmienkach Slovenska
Henrich Pifko, Lorant Krajcsovics, Inštitút pre energeticky pasívne domy
14.30 Špecifické požiadavky pre obnovu verejných budov pre financovanie z operačného programu Kvalita životného prostredia
Kvetoslava Šoltésová, Matej Kerestúr, Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.00 Energetické audity pre verejný sektor – požiadavky a skúsenosti
Miloš Staštík, Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.30 Občerstvenie
16.00 Usmernenie pre verejný sektor na plnenie cieľa v oblasti energetickej efektívnosti
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR, Ing. Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.30

PANELOVÁ DISKUSIA: Je tu príležitosť postatne znížiť energetickú náročnosť verejných budov. Ako ju nepremárniť?
Alena Ohradzanská (MDVRR SR), Katarína Korytárová (MH SR), Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Ivan Knapko (SIEA), Miloš Staštík (SIEA), zástupca Inštitútu pre energeticky pasívne domy

18.00 Záver

18. február 2015

09.00 Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová - ultranízkoenergetický štandard alebo budova s takmer nulovou potrebou?
Vladimír Šimkovic, Inštitút pre energeticky pasívne domy
09.40 Kedy využiť financovanie prostredníctvom garantovaných energetických služieb
Miroslav Marada,
10.20 Energetické služby s garantovanou úsporou pre Košický samosprávny kraj
Tibor Roman, Dalkia Východné Slovensko.s.r.o., Košice, Slovenský zväz výrobcov tepla
10.50 Občerstvenie
11.20 Ako vybrať dodávateľa energie – skúsenosti „verejnoprávneho" energetika
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.50

Monitorovanie spotreby energie – významný faktor znižovania energetickej náročnosti
Matúš Izakovič, Yzamer, energetické služby a monitoring s.r.o.

12.10 Zásobovanie teplom z lokálnych alebo centrálnych zdrojov tepla

12.40 Diskusia
13.00 Obed
14.30 Ukončenie konferencie