Facebook

Ministerstvo dopravy hľadá talenty medzi žiakmi odborných škôl

Bratislava (07. marca 2016) – Študenti stredných odborných škôl v pôsobnosti rezortu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sa môžu aj tento rok prihlásiť do súťaží Maják pre dopravu a TOP turistická destinácia regiónu. Súťažné projekty, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, získajú Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a odmeny v podobe poukážok na nákup elektroniky podľa vlastného výberu v hodnote 500, 300 a 200 eur.

„Vyhlásením týchto súťaží chce ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  podporiť žiakov odborných škôl, aby sa aktívne zapájali a vyjadrovali k témam v našom rezorte. Nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné zručnosti, ktoré získali na škole, môžu v týchto súťažiach tvorivo aplikovať v praxi,“ povedal hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa.

Tohtoročný tretí ročník súťaže Maják pre dopravu má podtitul Ekologická inovácia vo verejnej doprave. Zámerom pri príprave projektu má byť zlepšenie verejnej dopravy s cieľom šetriť životné prostredie. Na súťaži sa môžu zúčastniť žiaci študijných a učebných odborov zameraných na dopravu. Termín uzatvárania záväzných prihlášok je 8. apríla 2016.

Do štvrtého ročníka súťaže TOP turistická destinácia regiónu sa môžu zapojiť žiaci stredných odborných škôl, ktorí študujú v odboroch zameraných na cestovný ruch. Cieľom súťažného projektu je propagovať a ponúknuť potenciálnemu návštevníkovi „cieľové miesto“ ako zaujímavú turistickú destináciu. Podľa pravidiel súťaže sa zvolené miesto musí nachádzať na území príslušného samosprávneho kraja, v ktorom sídli stredná odborná škola. Termín uzatvárania záväzných prihlášok je 20. marca 2016.

Do súťaží sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny. Súťažný projekt má pozostávať z propagačného materiálu a powerpointovej prezentácie, ktorá má mať charakter reklamného spotu.

Víťazi budú vyhlásení a ocenení na 24. ročníku celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016, ktorá sa uskutoční  v  dňoch 26. – 28. apríla 2016 v Nitre na výstavisku Agrokomplex a bude spojená s najväčším veľtrhom práce na Slovensku JOB EXPO 2016 a European Days 2016.

Viac informácií získate na stránke http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=186050.

Martin Kóňa 
hovorca Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR