Facebook

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre oblasť zdravého životného štýlu: „Zdravie na tanieri 2017“

Oprávnený žiadateľ:

- obec ako zriaďovateľ zariadenia školského stravovania

 

Cieľ: Prevencia obezity

- motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov s podporou využitia regionálnych potravinárskych produktov

- sprievodnými aktivitami smerujúcimi k zdravšej voľbe regionálnych potravín v škole „SMART ŠKOLA“ (napr. zdravšie bufety, „SMART FOOD AUTOMAT“ s nápojmi a potravinami s nižším obsahom pridaného cukru, s potravinami bez pridanej soli a vysokým obsahom tukov

- s podporou školského prostredia s marketingovými nástrojmi na predaj potravín vhodných pre deti,

- vhodným pitným režimom na tému „Moje aqua video“ alebo „Moje aqua selfie“

 

Maximálna vyššia pomoci: 10 000 €

Minimálna výška pomoci: 5 000 €

 

Spolufinancovanie: minimálne 5%

Uzávierka prijímania žiadostí: 19.5.2017

 

Viac info:  TU

 --