Facebook

Modernizácia miest a obcí pokračuje prostredníctvom IOMO

Ministerstvo financií zaslalo v týchto dňoch vybraným mestám a obciam list, v ktorom ich informuje o Integrovaných obslužných miestach občana (IOMO). Ide o asistovanú službu, vďaka ktorej ľudia vybavia viaceré úradné záležitosti na jednom mieste. Doteraz tieto obslužné miesta fungovali na 300 pobočkách Slovenskej  pošty. Od novembra sa ich sieť rozšíri.

Do budúcna by sa mal počet Integrovaných obslužných miest rozšíriť a mali by pokryť až 85% územia Slovenska. Celkovo by ich malo byť 1500. Aby boli IOMO naozaj každému blízko, bude ich možné nájsť aj na vybraných miestnych, či obvodných úradoch.

„IOMO je asistovaná služba, kedy vyškolený pracovník prostredníctvom počítača môže občanovi vystaviť výpis/odpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, či list vlastníctva k nehnuteľnosti bez regionálneho obmedzenia. A to všetko za niekoľko minút na jednom mieste. Občania tak ušetria nielen čas, ale aj peniaze. Tieto služby budú od novembra na samotných obecných úradoch dokonca lacnejšie ako na katastri, či prokuratúre,“ uviedol štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc.
 
Starostovia tých miest a obcí, v ktorých sa budú IOMO zavádzať, sa nemusia obávať zvýšených nákladov, či dokonca výdavkov z rozpočtu. Matričné úrady, kde sa bude služba poskytovať, dostanú zdarma IT vybavenie, informačný systém a reklamné materiály na  označenie miesta. Rovnako bezplatné bude aj zaškolenie pracovníkov na systém IOMO, to znamená, že nie je potrebné na toto pracovné miesto prijímať nového pracovníka.

Jediné náklady, ktoré obci vzniknú budú náklady na certifikát pracoviska do systému a certifikát prístupu pre pracovníka do informačného systému IOM. Tu hovoríme o nákladoch 3,5 eura mesačne pri jednom pracovníkovi – čo je ročne suma 42 eur.

Tu však treba povedať, že peniaze sa im vrátia z príjmov z poskytnutých služieb. Napríklad iba vydanie jedného výpisu/odpisu z registra trestov bude stáť 3,90 eur z čoho je časť asistovaného poplatku pre prevádzkovateľa 1,90 eur. To znamená, že už pri predaji dvoch výpisov je základná mesačná investícia na jedného pracovníka vrátená.