Facebook

Na rozšírenie kapacít materských škôl je vyčlenených 79 miliónov eur

Ide v poradí už o tretiu výzvu. Prvé dve, v hodnote 9,5 milióna a päť miliónov eur, už mestá a obce čerpajú.

Nitra 28. januára (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva SR dnes v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásilo výzvu pre mestá a obce, v rámci ktorej sa môžu uchádzať o dotácie na rozširovanie kapacít materských škôl. Ide v poradí už o tretiu výzvu. Prvé dve, v hodnote 9,5 milióna a päť miliónov eur, už mestá a obce čerpajú. Súčasná výzva ponúka samosprávam podstatne väčší balík peňazí.

„Som veľmi rád, že prichádza po ministerstve školstva operačný program, ktorý patrí pod ministerstvo pôdohospodárstva, a vyčleňujeme, musím povedať, enormnú sumu na rekonštrukciu škôlok. Ide o 79 miliónov eur. 79 miliónov eur bude určených pre celé Slovensko. Budú sa môcť prihlásiť opäť mestá a obce a môžu získať finančný príspevok na zvýšenie kapacít materských škôl. Podmienka je, že musia rozšíriť materskú školu minimálne o desať miest pre deti,“ informoval dnes v Nitre premiér Robert Fico.

Ako pripomenul, v rámci prvých dvoch výziev prišlo 693 žiadostí zo všetkých regiónov Slovenska. Dotáciu získalo 191 žiadateľov.„Naším cieľom je, aby bolo vytvorených 5200 voľných miest pre deti, a postupne sa tak deje. Druhým naším cieľom je vytvoriť 500 miest pre učiteľky a môžem povedať, že projekty, ktoré boli zafinancované z prvej a druhej výzvy, sa dnes dotkli 200 miest a obcí, kde buď už ukončili rozširovanie kapacít a modernizáciu, alebo v tejto modernizácii pokračujú. Blížime sa tak k strategickému cieľu, aby sme do roku 2020 vytvorili pre každé dieťa, ktorého rodič má záujem umiestniť ho do takéhoto zariadenia, aby oň bolo postarané,“ skonštatoval Fico.

Podľa slov ministra školstva SR Juraja Draxlera je nová výzva na rozširovanie kapacít materských škôl dobrou správou predovšetkým pre mladých rodičov. „Dnes vedia, že ich deti budú môcť tráviť čas v nových a zrekonštruovaných škôlkach, pod dohľadom starostlivých učiteliek. Ja pripomínam, že naša krajina má v predškolských zariadeniach naozaj skvelú tradíciu. Aj dnes ponúkame možnosti predškolského vzdelávania, aké nie je také ľahké nájsť aj v mnohých európskych krajinách. Vláda Slovenskej republiky plní sľub zvyšovania kapacít materských škôl. Suma 79 miliónov predstavuje masívnu investíciu do predškolských zariadení a tiež to, že smerujeme k dosiahnutiu cieľa, ktorým je 95-percentná zaškolenosť detí vo veku od štyroch rokov do roku 2020,“ skonštatoval Draxler.

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/rozsirenie-kapacit-materskych-skol/24883-clanok.html