Facebook

Najčastejšie otázky k výzve zameranej na obnovu verejných budov


 Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo 12.1.2015 zoznam najčasteších otázok k aktuálnej výzve zameranej na obnovu verejných budov.

Otázky k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 sú k dispozícii na webovom sídle www.op-kzp.sk  tu:

http://www.op-kzp.sk/obsah-faq/faq-energetika/  

 

Výzva je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie 150 mil. EUR. Prvá uzávierka z hľadiska jej priebežného vyhodnocovania je stanovená na 15. január 2016 a následne na 15. marec 2016.

Podrobné informácie a samotná výzva sú k dispozícii na: http://www.siea.sk/aktualne-vyzvy/ a http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/6-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-s-kodom-opkzp-po4-sc431-2015-6-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-budov/.