Facebook

Najúspešnejší v Road show 2015 úradu vlády boli študenti banskobystrického regiónu

Úrad vlády SR ako Centrálny koordinačný orgán programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v Slovenskej republike zorganizoval na jeseň  minulého roka Roadshow 2015. Jedným z cieľov podujatia bolo informovať najmä mladých ľudí o EÚ, členských štátoch EÚ, ako aj o príspevku EÚ v rozvoji Slovenska prostredníctvom čerpania eurofondov.  Lektori úradu vlády navštívili 16 stredných a stredných odborných škôl v ôsmich krajských mestách na Slovensku. Viac ako 400 študentov si vypočulo prezentáciu, zapojilo sa do testovania znalostí o EÚ, do diskusií a písania slohových prác. Študenti prejavili veľký záujem o problematiku eurofondov a prekvapili dobrými znalosťami o Európskej únii a kohéznej politike Slovenska. Ich slohové práce na tému Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu  vyhodnotila v januári 2016 odborná komisia.

Výsledky:  slohová práca "Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu"

1.-5 miesto : cena Tablet Apple iPad Air Wi-fi 16GB

·         Juraj Mičko, Gymnázium Poštová, Košice

·         Monika Čabrová, Gymnázium M.R.Štefánika, Košice

·         Erika Koperová, Stredná zdravotnícka škola, Trnava

·         Eva Mazúrová, Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

·         Simona Mitrová , Gymnázium Konštantínova 2, Prešov

 

6.-10. miesto :  cena Inteligentný mobilný telefón Sony Xperia

·         Ema Krišová,Gymnázium Konštantínova 2, Prešov

·         Patrik Ondrejech, Obchodná akadémia,Trnava

·         Petra Borošová, Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica

·         Barbora Mišíková, Obchodná akadémia, Žilina

·         Tereza Kocáková, Stredná zdravotnícka škola, Trnava

 

11.-15. miesto : cena Kompaktný digitálny fotoaparát Panasonic Lumix

·         Viktória Poláková, SOŠ veterinárna, Nitra

·         Marianna Turská,  Obchodná akadémia, Žilina

·         Viktória Jeleňová, Gymnázium M.R.Štefánika, Košice

·         Magdaléna Kubincová, Obchodná akadémia,Trnava

·         Romana Jurovatá, Stredná zdravotnícka škola, Trnava

 

16.-20. miesto: cena Digitálny audio prehrávač MP3 Philips Azure          

 

·         Samuel Farský, Obchodná akadémia,Trnava

·         Pavol Kapusta, Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

·         Petra Vravcová, Gymnázium Konštantínova 2, Prešov

·         Veronika Rapková,Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica

·         Natália Jašová, Obchodná akadémia,Trnava

Študenti využívali vo svojich prácach rôzne slohové formy či postupy tak, aby čo najvýstižnejšie vystihli svoj pohľad na pomoc eurofondov priamo v  obci, regióne, škole a pod.    Komisia ocenila aj ich  zmysel pre humor – niektorí zo študentov  sa k téme vyjadrili ozaj stručne alebo aj vtipne, napríklad:Eurofondy sú dobrá vec!  a Doprajem druhému výhru. J  Viťazné slohové práce študentov budú zverejnené na stránkach: www.nsrr.sk awww.partnerskadohoda.sk

Výsledky testu znalostí o EÚ

Na prvom mieste sa umiestnil región Banská Bystrica s 92,1% správnych odpovedí, ktorý si v porovnaní s predchádzajúcou Road show 2014 polepšil o deväť percent. Druhým najúspešnejším regiónom bola Nitra a tretím Žilina. Prekvapujúco sa zhoršil región Prešov, ktorý dosiahol  o 12% menej správnych odpovedí ako v minulosti.

Najviac sa študenti mýlili pri otázke Ako sa volá zmluva o Európskej únii? Často volili odpoveď Versaillská zmluva namiesto Maastrichtská zmluva. 

 

 

Región

2015

2014

1.

Priemerná úspešnosť za región Košice

89,3%

90 %

2.

Priemerná úspešnosť za región Žilina

86,92%

89,5%

3.

Priemerná úspešnosť za región Prešov

73,52%

85,7 %

4.

Priemerná úspešnosť za región Nitra

90,4%

85,5 %

5.

Priemerná úspešnosť za región Trnava

83,33%

83%

6.

Priemerná úspešnosť za región Banská Bystrica

92,1%

83,2%

7.

Priemerná úspešnosť za región Trenčín

84,29%

82 %

8.

Priemerná úspešnosť za región Bratislava

88,4%

77,5 %

 

Úspešných študentov a učiteľov a zástupcov škôl prijmú predseda vlády SR Robert Fico a vedúci úradu vlády SR Igor Federič v priestoroch  úradu vlády, kde tým  najlepším odovzdajú vecné ceny – o presnom termíne prijatia budeme informovať.