Facebook

Národný informačný deň k novému operačnému programu URBACT III

Viac než 80 zástupcov slovenských miest, odborníkov a kľúčových hráčov v oblasti mestského rozvoja, ktorí sa podujatia zúčastnili, malo možnosť dozvedieť sa informácie o aktuálnom priebehu projektov URBACT II a ich doterajších úspechoch priamo od zástupcu Sekretariátu programu URBACT, pána Raffaela Barbata.


Skúsenosti s priebehom a realizáciou projektov a ich prínos pre mesto prezentovali zástupcovia z Nitry (Štefan Lančarič, Útvar hlavného architekta MsÚ Nitra) a z Košíc (Marian Matusák, projektový manažér Košice 2013, n. o.). Obe tieto mestá sú v súčasnosti zapojené do medzinárodných projektov v rámci URBACTu.


Pre slovenské mestá bolo podnetné vypočuť si informácie aj o pripravovanom programe URBACT III a zmenách, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim obdobím prináša.


Ďalšie podnetné informácie o dôležitosti podpory rozvoja miest ako aj o budúcej koncepcii mestského rozvoja, ktorú MDVRR SR pripravuje, predniesli generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja pani Elena Szolgayová a vedúca oddelenia mestského rozvoja pani Erika Horanská.