Facebook

NOVÁ VÝZVA_EACEA/11/2016 Podpora online distribúcie

NOVÁ VÝZVA_EACEA/11/2016 Podpora online distribúcie

26.04.2016 - Podpora digitálnej distribúcie európskych audiovizuálnych diel pre medzinárodné publikum a podpora projektov, ktoré experimentujú s novými modelmi distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel.

Uzávierka predkladania projektov:
21. jún 2016

Viac informácií