Facebook

NOVÁ VÝZVA_EACEA/15/2015 Prístup na trh


Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.

Uzávierka predkladania projektov: 28. január 2016