Facebook

NOVÁ VÝZVA_EACEA/20/2015 Vývoj európskych videohier


8. decembra 2015 bola publikovaná nová výzva EACEA/20/2015 Podpora vývoja európskych videohier.

Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou (príbeh musí byť prítomný počas celej hry, nie iba ako úvod alebo záver) bez ohľadu na platformu alebo predpokladaný spôsob distribúcie. Vo všetkých prípadoch musí ísť o hry určené na komerčné využitie.      

Uzávierka predkladania projektov: 3. marec 2016