Facebook

Nová výzva programu priority mládežníckej politiky v programoch pre mládež na roky 2014 – 2020

Výzvy nájdete na stránke IUVENTY v časti Granty / Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2020 / Výzvy a formuláre alebo kliknite na tento odkaz.