Facebook

Nové webové sídlo Výskumnej agentúry

Výskumná agentúra má nové webové sídlo http://www.vyskumnaagentura.sk/  .
Nové webové sídlo obsahuje obe programové obdobia: preklikom podmenu PO 2007 - 2013 na http://www.asfeu.sk/  pre OPVaV a OPV, PO 2014 - 2020 pre OPVaI.

 Všeobecný informačný mail je: info@vyskumnaagentura.sk.