Facebook

Nový stavebný zákon prinesie poriadok, profesionalitu a efektivitu

„Nie je veľa zákonov, ktoré by sa tak bytostne dotýkali každého z nás ako práve stavebný zákon. Som veľmi rád, že po veľmi dlhej, kvalitnej a odbornej príprave dnes verejnosti predstavujeme nový stavebný zákon. Ten prinesie poriadok do územia, zvýši efektivitu procesov a zabezpečí profesionalitu všetkých zúčastnených,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. 
Takmer štyridsať rokov starý stavebný zákon už nespĺňal nároky, ktoré na neho súčasná doba kladie. Preto ministerstvo spolu s odborníkmi z praxe, ale aj so širokou verejnosťou dlhodobo pracovalo na príprave úplne novej normy.

Medzi najväčšie novinky nového stavebného zákona patrí povinné vypracovanie územných plánov pre všetky obce. Tie spolu so zastavovacími plánmi urýchlia a zjednodušia povoľovacie procesy. Zároveň sa zintenzívni boj proti čiernym stavbám. Nový stavebný zákon neumožní legalizovať čierne stavby a na tie už dnes stojace bude jasne stanovená lehota, dokedy bude možnosť dať ich do súladu so zákonom. Na všetko bude dozerať posilnená Slovenská stavebná inšpekcia.
Nový stavebný zákon zároveň mení štruktúru stavebných úradov a zvyšuje nároky na ľudí, ktorí na nich budú pracovať. Výsledkom bude kvalitnejší servis, ktorý ľuďom stavebné úrady budú poskytovať. Zefektívňujú sa aj jednotlivé procesy v konaní na stavebných úradoch. Niektoré z nich sa zlučujú, pri jednoduchých stavbách sa dve konania zlučujú do jedného, čo ľudom ušetrí až tri mesiace času.Niektoré z nich sa zlučujú, pri jednoduchých stavbách, napríklad rodinných domov do 300 metrov štvorcových, sa dve konania zlučujú do jedného, čo ľudom ušetrí až tri mesiace času.