Facebook

O podporu na obnovu verejného osvetlenia požiadalo 333 miest a obcí

Slovenské mestá a obce majú vysoký záujem o podporu pri obnove verejného osvetlenia v rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast do 21. septembra 2015 zaregistrovalo 333 predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške viac než 79 mil. € a schválilo 72 žiadostí v hodnote vyše 15 mil. €.

Vzhľadom na alokáciu predmetnej výzvy vo výške 50 mil. € predstavuje nenávratný finančný príspevok schválených žiadostí približne 30% alokácie, požadovaný príspevok žiadostí v konaní a schválených žiadostí spolu aktuálne presahuje alokáciu výzvy o 47%.

Bližšie informácie vo forme tabuliek a grafov sú dostupné na:

http://www.mhsr.sk/ext_dok-kahr-22vs-1501-stav-alokovanych-zdrojov-k-2015-09-21/146012c?ext=orig