Facebook

Otvorený grantový program 2016 Nádácie Slovenskej sporiteľne

Prvé kolo Otvoreného grantového programu pre rok 2016 je sprístupnené do 31. mája 2016. Druhé kolo bude vyhlásené počas leta 2016.

Do otvoreného grantového programu môžete posielať projekty z oblasti:

Športu
Kultúry
Vzdelávania
Sociálnej pomoci a zdravia

Projekty sa podávajú prostredníctvom elektronickej podateľne.

najprv je potrebné sa zaregistrovať na stránke podatelna.slsp.sk, pri registrácii si zadajte vlastný login a heslo, následne vyberte program "Otvorený grantový program 2016";
na overenie funkčnosti Vašej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle notifikačný e-mail. Musíte v ňom kliknúť na uvedený link, čím sa vám aktivuje Vaše konto.  Cez získané prístupové údaje (login a heslo) sa prihláste na stránke podatelna.slsp.sk; 
vyplňte on-line projektový formulár. Priebežne text ukladajte. Z Vášho konta sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť neskôr znovu, systém si rozpracovanú verziu pamätá;
elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke.

Žiadatelia sú vyrozumení o rozhodnutí správnej rady najneskôr do 60 dní.

Výška požadovanej podpory nie je ohraničená, správna rada však môže na základe predloženého rozpočtu projektu rozhodnúť len o čiastočnej podpore žiadosti.

Nadácia Slovenskej sporiteľne sa sústreďuje na podporu verejnoprospešných aktivít mimovládnych organizácií. V zmysle schválenej koncepcie nie je možné podporovať žiadosti fyzických osôb.