Facebook

Podpora rozvoja športu na rok 2017

Viac info: 

http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2017/