Facebook

Podpora vývoja európskych videohier


Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou bez ohľadu na platformu alebo predpokladaný spôsob distribúcie. Vo všetkých prípadoch musí ísť o hry určené na komerčné využitie.
 
Uzávierka predkladania projektov:
26. marec 2015

Viac informácií