Facebook

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti C4 spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.

 

Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete tu.

 

V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA, na tel. čísle : 0906 311 911.

 

Poznámka:

Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom