Facebook

Príklady dobrej praxe- využívanie zdrojov z fondov EÚ

Príklady dobrej praxe- využívanie zdrojov z fondov EÚ Výber najlepších projektov hradených z eurofondov v programovom období 2007-2013 
Skočiť na hlavné menu

https://youtu.be/Yzt9rupYWug