Facebook

Príležitosti pre slovenských podnikateľov v rozvojovej spolupráci

a včerajšom podujatí organizovanom projektom Rozvojmajstri a Ministerstvom financií SR slovenskí podnikatelia hľadali možnosti zapojenia sa do rozvojových projektov financovaných medzinárodnými finančnými inštitúciami.

Cieľom podujatia organizovaného projektom Rozvojmajstri, ktorý je iniciatívou MF SR bolo vytvoriť priestor na spoluprácu medzi slovenskými podnikateľmi a medzinárodnými inštitúciami. Počas individuálnych stretnutí podnikateľov a bankárov sa hovorilo o spoločných projektoch, možnostiach ich financovania, zapojenia sa do medzinárodných konzorcií a obstarávaní. Na podujatí sa zúčastnilo 40 firiem a po prvýkrát u nás na jednom mieste sa zišlo 6  medzinárodných a finančných inštitúcii (Európska banka pre obnovu a rozvoj/ EBRD, Európska investičná banka/ EIB, Rozvojová banka Rady Európy/ CEB, Medzinárodná finančná korporácia/ IFC, Medzinárodná investičná banka/ IIB, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu Európy/ OSCE) a EXIMBANKA SR.

Viac informácií nájdete na webe: http://www.rozvojmajstri.sk