Facebook

Program Solidarita pomohol za osem rokov viac ako 20 000 občanom tretích krajín

Téma presúvania migrantov po európskom kontinente rezonuje spoločnosťou hlavne posledné mesiace. Ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími organizáciami sa však témou migrácie zaoberá dlhodobo. Svedčí o tom aj stretnutie zástupcov rezortu vnútra s príjemcami pomoci z programu Solidarita a riadenie migračných tokov, na ktorom zhodnotili osemročné fungovanie tohto programu. Implementácia jeho projektov spolufinancovaných Európskou úniou v rámci programového obdobia 2007-2013 skončila minulý rok. Vďaka nemu sa dostala pomoc mnohým skupinám občanov tretích krajín, utečencom, a tiež sa posilnila ochrana našich vonkajších hraníc. 

Milióny na podporu 158 projektov

Program Solidarita a riadenie migračných tokov podporil celkovo 46 národných a 112 individuálnych projektov. Prostriedky vyčlenené na realizáciu projektov dosiahli hranicu 28,3 milióna eur, pričom hlavným zdrojom financovania boli európske fondy. V celkovom zúčtovaní sa z celej alokácie podarilo vyčerpať 88,5% prostriedkov. „Slovenská republika prostredníctvom ministerstva vnútra zodpovedala za správu všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov. Národné a individuálne projekty dostalo do kompetencie 48 rôznych príjemcov. Verím, že všetky takto získané skúsenosti využijeme aj v novom programovom období, ktoré pre Slovensko prináša ďalšie príležitosti na rozvoj migračnej politiky a posilnenie vnútornej bezpečnosti,“ zhodnotila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková, ktorá v minulosti vykonávala funkciu riaditeľky odboru zahraničnej pomoci, do ktorého gescie spadal všeobecný program Solidarita. 

 

Štyri fondy na pomoc utečencom a zvýšenie bezpečnosti našich hraníc

Všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov bol spolufinancovaný zo štyroch fondov: Fond pre vonkajšie hranice (EBF), Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF), Európsky fond pre návrat (RF) a Európsky fond pre utečencov (ERF). Každý z fondov podporoval špecifickú oblasť zameranú či už na občanov tretích krajín alebo bezpečnosť Slovenska. Presne 158 projektov prinieslo napríklad riešenia v témach riadenia toku osôb na našich vonkajších hraniciach; zabezpečenia sociálneho, psychologického poradenstva pre maloletých z tretích krajín bez sprievodu; analýzy situácie migrantov a možnosti ich integrácie na Slovensku; budovania odborných kapacít pre oblasť migrácie a integrácie cudzincov; zabezpečenia spravodlivého procesu udelenia azylu; ale aj návratu migrantov do krajín svojho pôvodu. „V mnohých prípadoch sa nám podarilo prekročiť plány a dosiahnuť dobré výsledky. Napríklad projekty zamerané na pomoc migrantom, podporu vzájomnej interkultúrnej výmeny, výskumné aktivity a budovanie kapacít zasiahli takmer 20 000 štátnych príslušníkov tretích krajín. Vyše 500 migrantov sa stalo súčasťou projektov pre dobrovoľný návrat, pričom tretine z nich sme poskytli podporu pri reintegrácií po návrate do svojej krajiny pôvodu. Dodali sme stovky kusov bezpečnostnej techniky slúžiacej k lepšej ochrane hranice a zaškolili viac ako 13 000 ľudí,“ povedala riaditeľka odboru zahraničnej pomoci Katarína Naďová. 

Pomoc aj v novom programovom období

Posledné záverečné správy ministerstvo vnútra predloží Európskej komisii do konca marca 2016, čím definitívne uzavrie minulé programové obdobie. Aj v súčasnom období 2014-2020 môže Slovensko prostredníctvom ministerstva vnútra čerpať pomoc na rozvoj migračnej politiky a posilnenie vnútornej bezpečnosti prostredníctvom Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF).

(Infografika - pre zväčšenie kliknite na obrázok)

[Infografika všeobecného programu Solidarita.]

Zdroj :MV SR