Facebook

Prvá výzva programu Interreg Stredná Európa

Skoro 80 mil. € je k dispozícii na financovanie projektov pre verejný a súkromný sektor, ktorý chcú spolupracovať na inováciách, nízko uhlíkových stratégiách, prírodných a kultúrnych zdrojoch alebo v doprave.

 

Termín: 13.4.2015

 

 

Zdroj:    http://www.interreg-central.eu/index.php.