Facebook

RRAPU podporuje rozvoj regiónu Baťovho kanálu


Regionální rozvojová agentura Východnej Moravy v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Púchov s finančnou podporou Fondu malých projektov INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 vydala publikáciu  s názvom „Poznej Baťák“.
Publikácia je výstupom malého projektu "Plavební knížka Baťova kanálu".
Při čítaní sa najmä mladí ľudia  zoznámia s vývojom Baťovho kanálu, ale tiež poznajú základy plavby na vodnom diele.

Viac info a webová stránku projektu TU