Facebook

Slovensko a Poľsko posilnia cezhraničnú spoluprácu na podporu turizmu

Bratislava (1. júna 2016) -  Slovensko a Poľsko chcú v rámci podpory turizmu navzájom posilniť cezhraničnú spoluprácu a vybudovať spoločnú značku produktov. Na rokovaní v Bratislave sa na tom dohodli štátni tajomníci Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek a jeho poľský kolega Dawid Lasek z Ministerstva športu a cestovného ruchu Poľskej republiky.

„Spolupráca medzi Poľskom a Slovenskom má silnú tradíciu. Dnes musíme využiť silu cestovného ruchu v Európe, keď k nám s ohľadom na bezpečnosť prichádza stále viac turistov,“ uviedol na stretnutí A. Érsek. V rebríčku návštevníkov Slovenska sa Poľsko dlhodobo umiestňuje na druhom mieste, hneď za Českou republikou. Poliaci vyhľadávajú Vysoké a Nízke Tatry, regióny Liptova, Oravu či Slovenský raj. Pozitívom je aj priame letecké spojenie Varšava – Poprad. 
Poľsko vidí priestor najmä v spoločnej propagácii pohraničných regiónov pod značkou „Carpathia“, ktoré by zviditeľnili regióny či mestá na oboch stranách hranice. „Jednotlivé regióny nemajú takú silu, preto chceme vytvoriť dobrú ponuku, a to spoločnými produktmi pod silnou karpatskou značkou. Je to obrovský potenciál pre samosprávy a posilnenie ich miestnych komunít,“ zdôvodnil štátny tajomník Poľskej republiky Dawid Lasek. 
Do konca júna obe strany – poľské vojvodstvá a slovenské samosprávy, opäť zasadnú za rokovací stôl, aby špecifikovali konkrétne produkty pre prezentáciu spoločnej značky. 
Slovensko a Poľsko výrazne spolupracujú v oblasti cestovného ruchu aj v rámci zoskupenia Vyšehradskej štvorky (V4). Prezentáciu karpatskej značky chcú využiť aj na oslovenie vzdialených trhov, medzi ktoré prioritne patrí Čína. Prínosom je fakt, že Varšava má priame letecké spojenie s Pekingom.