Facebook
Společný rozvoj česko-slovenského přihraničí

Společný rozvoj česko-slovenského přihraničí

Hlavným cieľom projektu je rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom spoločného vzdelávania v oblasti možností zisku podpory na rozvoj vidieka a cezhraničnú spoluprácu pre cieľovú skupinu zostavenú z radov predstaviteľov vybraných obcí obcí. Projekt sa aktívne snaží podporiť a zvýšiť povedomie o tejto tematike, ktorá často v malých obciach zostáva neriešená z dôvodu zaneprázdnenia starostov malých obcí. Preto práve pre nich sú určené výstupy projektu v podobe seminárov a v dobe, kedy sa predpokladá, že budú mať osoby z cieľovej skupiny priestor pre účasť. Ďalej web s aplikáciou e-learning, ktorá umožní cieľovej skupine študovať danú problematiku kedykoľvek a kdekoľvek. A odborné poradenstvo pre zostavovanie vlastnej žiadosti o podporu obce počas vzdelávacích aktivít.

Konkrétny cieľ projektu: Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov.