Facebook

Štartuje Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR odštartovalo po 18-mesačnej prípravnej fáze zavádzanie Slovenského systému kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR). V Bojniciach sa v priebehu tohto týždňa vyškolia vybraní experti, ktorí budú pôsobiť vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska.

Od budúceho mesiaca bude 18 školiteľov/regionálnych koordinátorov oslovovať subjekty pôsobiace v turizme s ponukou na certifikáciu kvality ich služieb. V prípade záujmu ich budú odborne sprevádzať procesom certifikovania. Ďalších desať vyškolených hodnotiteľov bude následne priebežne kontrolovať dodržiavanie nastavených štandardov v certifikovaných subjektoch.

Podľa novovytvorených Štandardov kvality je zatiaľ možné získať certifikát v nasledujúcich službách: ubytovanie, gastronómia, zimné lyžiarske strediská, aquaparky a kúpaliská, sprievodcovské služby a turistické informačné centrá. Od 1. júla 2016 bude spustená aj špeciálna webová stránka SSKS CR, kde budú sprístupnené všetky potrebné informácie a následne aj aktuálny zoznam subjektov, ktoré certifikát kvality už získali.

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny a dobrovoľný nástroj určený organizáciám pôsobiacim v turizme, ktorý je schopný systematicky pomáhať pri zvyšovaní kvality služieb, získavaní odborných znalostí a zvyšovaní ich konkurencieschopnosti. Systém vychádza z jednoduchých zásad riadenia kvality, ktorých základom je poznanie potrieb zákazníka a neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. Celý systém bol vytvorený na základe licencie osvedčeného nemeckého systému ServiceQualität Deutschland, ktorý prevzali viaceré krajiny a stal sa východiskom aj pre Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR realizuje projekt v spolupráci s externými odborníkmi na základe Stratégie rozvoja cestovného ruchu do r. 2020, ktorá bola schválená uznesením vlády č. 379/2013 z 10. júla 2013.