Facebook

Štátnu podporu na bývanie dostalo vlani rekordných 42-tisíc bytov

Bratislava (12. januára 2016) – Štátna podpora bývania vlani rekordne narástla. Podporu na bývanie získalo viac ako 42-tisíc bytov a bolo možné vyhovieť všetkým žiadostiam. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o 57 percent. Bývanie sa podporilo sumou viac  ako 261 miliónov eur. Najviac peňazí (198 miliónov eur) bolo pridelených na obnovu bytových domov, čo predstavuje nárast o takmer 80 percent.

„Minulý rok bol v bytovej politike úspešný. Všetkým žiadostiam, ktoré spĺňali podmienky v zmysle zákona, boli priznané podpory. Je to významný pokrok oproti predchádzajúcim rokom, keď musel štátny fond zamietať žiadosti pre nedostatok peňazí,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Tento pozitívny vývoj bol podľa  Palka spôsobený predovšetkým tým, že Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) mal v roku 2015 dvakrát zvýšený rozpočet. Išlo o peniaze zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci  iniciatívy JESSICA v celkovom objeme viac ako 233 miliónov eur. „Ide o finančné prostriedky z ukončeného programového obdobia 2007 – 2013, ktoré má možnosť Slovensko dočerpať do konca tohto roka,“ povedal Palko.

Minulý rok bola zároveň priznaná podpora na obstaranie nájomného bývania 111 žiadostiam v celkovom objeme 59 miliónov eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o štyri percentá. Uvedený príspevok umožnil podporiť 1973 nájomných bytov. Najviac nájomných bytov bolo obstaraných v Banskobystrickom (396), Trnavskom (374) a Prešovskom (339) kraji. „Túto podporu bolo zase možné poskytnúť najmä vďaka tomu, že minulý rok v novembri bolo zo štátneho rozpočtu vyčlenených 15 miliónov eur. Tým sa pôvodný objem 20 miliónov eur na dotácie pre obstaranie nájomných bytov zvýšil na 35 miliónov eur,“ povedal Palko.

Vzhľadom na to, že ŠFRB v minulom roku priznával podporu predovšetkým z fondov EÚ, zostal mu prebytok peňazí viac ako 200 miliónov eur, ktoré je možné použiť v tomto roku na podporu rozvoja bývania. Palko preto predpokladá, že aj v tomto roku bude dostatok peňazí na uspokojenie všetkých žiadostí, ktoré budú podané v súlade so zákonom. „Chceme preto ľudí vyzvať, aby boli aktívni a zaujímali sa o možnosti, ako zlepšiť svoje bývanie,“ povedal Palko.

Od tohto roku budú platiť zmeny v oblasti nájomných bytov. Napríklad pre obce je to možnosť poskytnutia podpory vo forme úveru až do výšky 100 percent obstarávacej ceny. V týchto bytoch je zároveň možné ubytovať nájomníkov s príjmom až do štvornásobku životného minima.

Martin Kóňa 
hovorca MDVRR SR