Facebook

Stavebný zákon

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR (MDVRR) dnes prerokovalo so zástupcami verejnosti ich pripomienky k návrhu nového stavebného zákona. Dnešným rokovaním sa vyriešili prakticky všetky zásadné pripomienky ľudí k návrhu zákona. Vo väčšine prípadov sa na rokovaní, ktoré viedol rezortný štátny tajomník František Palko, podarilo nájsť kompromis, s ktorým sú spojné všetky zúčastnené strany.

„Pre verejnosť je veľmi dobrou správou, že finišujeme s prípravou nového stavebného zákona, ktorého hlavným cieľom je zjednodušiť život našich občanov,“  skonštatoval F. Palko. Ako sa ministerstvo zaviazalo už pri predstavení nového návrhu stavebného zákona, iniciovali sme širokú odbornú diskusiu s odborníkmi z tejto oblasti. Na dnešnom rokovaní so zástupcami verejnosti boli verejne prerokované predovšetkým zásadné pripomienky Inštitútu urbánneho rozvoja a Via Iuris.

Tieto sa týkali hlavne okruhu účastníkov konkrétnych konaní, zjednodušenia  rozhodovacích procesov či problematiky takzvaných čiernych stavieb. Pripomienky zúčastnených subjektov boli často úplne protichodné, preto je hľadanie kompromisov veľmi náročné. Dnes sme napríklad riešili rozpor, kedy časť verejnosti chcela zvýšiť a druhá časť znížiť počet účastníkov stavebného konania. „Ide o veľmi odborne namáhavé rokovania, preto som veľmi rád, že sa nám darí jednotlivé rozpory riešiť a smerujeme ku kompromisu, s ktorým budú spokojné všetky zúčastnené strany,“ povedal F. Palko. 
Po dnešnom rokovaní ostali otvorené niektoré otázky, ktoré bude potrebné vyriešiť aj za účasti iných subjektov. Ide napríklad o problematiku zefektívnenia činnosti stavebných úradov. V tomto bude potrebné rokovať so zástupcami samospráv. V mnohých prípadoch sa pripomienky týkali precizovania niektorých ustanovení zákona, čo sa nám podarilo v rámci dnešného rokovania vyriešiť.