Facebook

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2672/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.,

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z..

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2672/2015-640 (pdf, 422.13 Kb, 261x)
Príloha č. 1. (pdf, 366.06 Kb, 150x)