Facebook

V čerpaní zo štrukturálnych fondov sme našich susedov predbehli

Slovenská republika vyčerpala na národnej úrovni k 30.6.2016 takmer 97% finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Na úrovni preplatenia peňazí Európskou komisiou si tiež vedieme veľmi dobre. V porovnaní s ostatnými členskými krajinami sme nad priemeroma predbehli sme aj našich susedov Česko či Maďarsko (viď.tabuľka).

Ak sa na čerpanie pozrieme v číslach, hovoríme o sume 10 978 197 682,11 eur.

Prostriedky z operačných programov v rámci programového obdobie 2007 – 2013 bolo potrebné vyčerpať do konca roka 2015 – na úrovni prijímateľov. Následne, v roku 2016 pokračuje administrácia výdavkov na úrovni riadiacich orgánov a certifikačného orgánu. „Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia 2007 – 2013 na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená Európskej komisii v marci 2017,“ upozornil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Schvaľovanie výdavkov na úrovni certifikačného orgánu nateraz nie je uzavreté, nakoľko vo vybraných prípadoch boli určené termíny na predloženie posledných výdavkov na MF SR do konca októbra 2016. Zároveň, do konca marca 2017 bude prebiehať administrácia ukončovania celého programového obdobia.

 


 
Krajina V4+EU28 % čerpania
Poľsko 95,0%
Slovensko 92,70%
Priemer EU 28 91,60%
Česká republika 91,50%
Maďarsko 89,60%