Facebook

VEC: Environmentálny fond - podpora formou dotácie a podpora formou úveru pre rok 2017.

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2017 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e).

 

Dokumenty Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2017 a Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2017 je možné stiahnuť po kliknutí na tieto linky:

- Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2017 (http://bit.ly/296UvhG),

- Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2017 (http://bit.ly/29661XP).

 

Zároveň boli zverejnené aj formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2017 v zmysle zverejnenej špecifikácie spolu s Príručkou pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2017 na stránke:

- http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

 

Všetky potrebné dokumenty pre podporu formou úveru nájdete na stránke:

- http://www.envirofond.sk/sk/podpora/uvery

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/297usTF