Facebook

VEC: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2016 – aktualizácia.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A SK-CZ zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2016.

 

Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2016 si môžete stiahnuť zo stránky (zasielame aj v prílohe e-mailu):

http://bit.ly/1N3oFPZ

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=251