Facebook

Výrobný závod v Beluši zvýši percento zamestnanosti

O aktuálnej situácii i ďalších plánoch hovoríme s generálnym riaditeľom spoločnosti Ing. Milanom Šestákom.

Spoločnosť CCN sa radí medzi významných zamestnávateľov regiónu. V dvoch výrobných závodoch, v Pov. Bystrici a v Beluši poskytuje prácu viac ako štyrom stovkám ľudí. Kedy padlo rozhodnutie rozšírenia výroby?

- Výstavba nového výrobného závodu CCN Group Slovakia, s.r.o.  v Beluši súvisela s podnikateľským zámerom firmy. Investičné rozhodovanie skupiny je v posledných rokoch veľmi intenzívne. Nové

[Ing. Milan Šesták, generálny riaditeľ.] Ing. Milan Šesták, generálny riaditeľ.

prevádzky otvorila v Číne i v Mexiku. Najväčší podiel z výrobného koláča je práve na Slovensku, preto rozhodnutie o ďalších investíciách bolo v náš prospech. Keďže prioritne pôsobíme v oblasti dodávok pre automobilovú výrobu, priestory nezodpovedali požadovanému štandardu. Nepriamym spôsobom sme boli nútení premýšľať, čo ďalej. Aj keď bol spracovaný projekt rozširovania v pôvodných priestoroch, rozhodlo sa o výstavbe nového výrobného závodu. V súlade s biznis plánom sa v Beluši plánuje zdvojnásobenie objemu výroby.

Bola investícia na zelenej lúke ideálnym riešením?

- Ideálnou voľbou by bolo zostať na pôvodnom mieste, pretože sťahovanie výroby a následná relokácia pracovnej sily je komplikovaný proces. Beluša bola pre nás akceptovateľným riešením. Hľadali sme aj iné varianty, ale tie boli mimo náš finančný zámer. V čase rozhodovania sme dostali aj ponuku z ministerstva hospodárstva presmerovať výrobu na východ Slovenska. My sme však stavili na skúsenosti ľudí z regiónu. Našou prioritou bolo presunúť čo najviac pôvodných zamestnancov. Ich počet sa nám podarilo udržať. Iba desať percent ľudí odmietlo relokáciu. Uvedomujeme si, že presun ľudí z Považskej Bystrice do Beluše je životnou komplikáciou, preto doposiaľ zabezpečujeme ich prepravu.

Pri riešení otázky dopravy vyjadril súčinnosť aj župan Trenčianskeho kraja Jaroslav Baška. Cítite podporu zo strany VÚC?

- VÚC všeobecne spolupracuje s obcami na programoch sociálneho a ekonomického rozvoja. Preto sme veľmi radi, že trenčianska župa sa v maximálnej miere stará o komfort svojich obyvateľov. Vnímame to ako mimoriadne pozitívny signál a chceme to v blízkej dobe doriešiť v prospech našich zamestnancov.

Uvažujete aj o presune prevádzky CCN Casting z Považskej Bystrice?

- S ohľadom na charakter výroby určite nie. Presun hutníckej výroby so 150 ľuďmi je investične náročný proces. Naviac, výrobný závod v Beluši je úzko špecializovaný na presnú strojárinu, orientovanú na výrobu prírub do turbodúchadiel a výrobu hriadeľov, kde je hlavnou činnosťou sústruženie a frézovanie.

[article_photo] (zdroj: )

S rozšírením výrobných kapacít súvisí aj vytvorenie nových pracovných miest. Koľko ľudí zamestnávate v Beluši?

- K dnešnému dňu je to 276 zamestnancov. Vo výrobnej oblasti ide prioritne o CNC operátorov a montážnych pracovníkov. Dve tretiny zamestnancov výroby tvoria ženy. Od januára tohto roka sme stav zvýšili o 65 pracovníkov. Plánované je i ďalšie navýšenie s ohľadom na stav objednávok od veľkých zákazníkov. Počet pracovných miest sa však v konečnom dôsledku bude odvíjať od optimalizácie procesov a zavádzania nových technológií.

Vláda SR schválila nedávno firme CCN Group investičnú pomoc vo forme úľavy z dane v celkovej výške 5,75 mil. eur. Podmienkou je vytvorenie 230 nových pracovných miest do konca roka 2019. Je to reálne?

- Sme jeden z najväčších dodávateľov v tejto brandži. V danom segmente ovládame takmer päťdesiat percent trhu. Tento podiel by mal v budúcnosti rásť. Aj samotný trh sa zväčšuje a prirodzene rastie. Ak sa pozrieme na vývoj v automobilovom priemysle, turbodúchadlá majú už aj benzínové motory, čo predtým nebolo. V Európe sa predávajú najviac veľké a silné autá, nehovoriac o americkom kontinente. Z nášho pohľadu je to viac než reálne. Podmienkou je samozrejme udržateľný ekonomický rast prevádzky v Beluši.

Súvisí vízia s ďalšími rozvojovými aktivitami?

- Samozrejme. S týmto zámerom sme vyberali aj lokalitu v Beluši. Pozemok je dostatočne veľký a závod s rozlohou 4000 štvorcových metrov výrobnej plochy sme schopní rozšíriť prístavbou. Zámerom je dostať sa v priebehu najbližších troch rokov do ďalšej investičnej fázy. Je však predčasné o tom hovoriť. V zmysle podnikateľského zámeru je naším cieľom využiť čo najviac existujúce priestory, ktoré ešte teraz nie sú plne obsadené aj napriek tomu, že sme od začiatku roka investovali takmer 5 miliónov eur do technológií. Najprv musíme veci technologicky zvládnuť, až potom môžeme ďalej rásť. Momentálne sa boríme s tým, že prudko rastieme a snažíme sa to pokryť zručnosťami, ktoré ľudia majú. Žiadna škola nám momentálne odborníkov na mieru nepripraví. So zvyšovaním zručností sa musíme popasovať sami a spolupracujeme na tom aj s lokálnymi partnermi.

S kvalifikovanou pracovnou silou môže byť z hľadiska rozvoja firmy v budúcnosti problém. Vyvíjate aktivity aj v tomto smere?

- Intenzívne spolupracujeme s úradmi práce v regióne. Pred necelým mesiacom sme mali stretnutie siedmich riaditeľov v priestoroch našej spoločnosti, kde sme okrem iného riešili i zintenzívnenie spolupráce a ďalší rozvoj. Chceme maximálne využívať možnosť uplatnenia a rekvalifikácie ľudí z regiónu, kde pôsobíme. Zároveň interne spúšťame program „Talent pool“, kde chceme rozvíjať zručnosti našich zamestnancov. Ak ich posunieme na vyššiu úroveň, vytvoríme priestor pre nábor ľudí s nižšími skúsenosťami na jednoduchšie pracovné pozície.

[article_photo] (zdroj: )

Vo výchove odborníkov sa teda snažíte byť sebestační...

- V určitom ohľade áno. Tým, že sme zahraničná spoločnosť, máme podporu materskej firmy s francúzskymi technikmi. Filozofiou budúcnosti je zvyšovať mieru pridanej hodnoty presunom projektovej práce ku nám. V minulom roku sme vytvorili oddelenie inžinieringu so šiestimi pracovníkmi, ktorí sa venujú optimalizácii procesov. Naďalej máme záujem vytvárať projektové pozície so zameraním na produktový inžiniering. Ide to však len do takej miery, ako vieme obsadiť pozície kvalitnými ľuďmi a tu nečakáme veľké zázraky. Ak sú na trhu dobrí ľudia, prácu už majú. Nemyslíme si naivne, že ich dokážeme preplatiť ani nemáme takú ambíciu. Chceme si vychovať vlastných ľudí.

Veľa zamestnávateľov zvolilo formu duálneho vzdelávania podpisom memoranda o spolupráci s odbornými školami. Vykročíte rovnakou cestou?

- Aj keď spolupráca s odbornými a vysokými školami je pre nás dlhodobou prioritou, podpis memoranda zatiaľ nezvažujeme. Skôr sa sústreďujeme na momentálne potreby a riešime ich. Osvetu technickým povolaniam robíme priamo v školách, ale aj v spolupráci so starostom obce. Obec Beluša je nám v procese celkovo nápomocná, preto aj my vytvárame priestor, aby mala prínos z našej prítomnosti.

Ste európska spoločnosť, ktorá má v porovnaní s inými firmami určité špecifiká ...

- Vo vzťahu k zamestnancom sa snažíme o to, aby zamestnanie bolo partnerstvo, nielen zamestnanecký pomer. Aby ľudia mali pocit, že pracujú vo firme, ktorá sa o nich stará. To je primárny vzťah, na ktorý nadväzujú aj ostatné aktivity spoločenského charakteru. Už len samotný fakt, že sme sa presťahovali do nových priestorov, o tom vypovedá.

Motivačný program spoločnosti CCN Group dostáva v týchto dňoch netradičnú podobu...

- V rámci spoločnosti sa snažíme motivovať zamestnancov k ďalšiemu vzdelávaniu a vyššej kvalifikácii. Prostredníctvom už onedlho spusteného tarifného systému odmeňovania bude môcť zamestnanec zarábať viac, pokiaľ bude kvalifikovanejší. Súbežne spúšťame systém variabilného odmeňovania, ktoré je mimoriadne motivačné a spravodlivé voči ľuďom, ktorí robia kvalitne a s plným nasadením. Koncom roka pripravujeme komplexný motivačný on line systém pre zamestnancov, kde sa sami rozhodnú, aké benefity budú využívať. Patriť medzi ne budú, okrem jazykového vzdelávania, aj welness programy, spoločenské podujatia, hmotné veci či výhodnejšie nákupy ako pri zľavových portáloch. Ide o progresívne overený nástroj, ktorý bol aplikovaný aj v iných automotive spoločnostiach.

O dlhodobých víziách spoločnosti sme čitateľov informovali v úvode. Aké sú najbližšie rozvojové aktivity?

- Pre nás je najdôležitejšia technologická úroveň, takže rozvojové aktivity určite smerujú do tejto oblasti. V procese výroby plánujeme naďalej uplatňovať moderné metódy riadenia štíhlej výroby, čo by sa malo odraziť nielen po technologickej, ale aj výkonnostnej stránke. Začiatkom roka sme prijali siedmich nových manažérov spoločnosti, čím chceme docieliť efekt prepojenia tradície s novými prístupmi v riadení. Verím, že sme vsadili na správnych ľudí. V konečnom dôsledku platí, že firma je len taká silná, akých má kvalitných ľudí, bez ohľadu na to, v ktorej sfére riadenia spoločnosti pôsobia. Dôležité je, aby svojej práci rozumeli.Zdroj:  http://nasapovazska.sme.sk/c/20060837/vyrobny-zavod-v-belusi-zvysi-percento-zamestnanosti.html#ixzz3x6qWDA51